22-07-2019

Het zijn zotten die nirjharanen

Het is nog het begin van ons zomerverlof waardoor iedereen op hete kolen zit om te varen. De moeilijkheid bestaat er dus in om een traject te vinden dat zo veel mogelijk mensen kan smaken. Als eerste traject wordt gekozen voor het klassieke stuk van de Defereggenerbach.

Omdat we met zo velen zijn wordt gevaren in 2 groepen. In groep 1 moeten enkelen zo nodig wat afkoeling zoeken in het frisse water waardoor groep 2 al snel op de hielen zit van groep 1. Het voordeel is nu wel dat we vrijwel samen aankomen op het eindpunt. De ideale plaats voor een groepsfoto:
Bekijk op Nirjhara-Maps

,
Defereggener bach, klassiek stuk van schwarzach tot Görtschach
Defereggener bach, van Gortschach tot Zotten

Medevaarders

Arne
Bert
Célestin
Els
Emiel
Joost
Peter
Richard
Rick
Simon
Stefan
Tonny
Ward
Wim